Nederlands

- -
- -
Nederland

Laatste vacatures

13-11-2018 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
12-11-2018 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Over ons

Welkom

Hoofdvestiging Google streetview

Care&Able

- -, -, Nederland, -

Jeugdprofessional Hardinxveld-Giessendam

Vacaturedetails

Werkgebied

Contract

Opleidingsniveau

Salaris

Branches

Opties

Solliciteren
Printen
Doorsturen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Jeugdprofessional Hardinxveld-Giessendam

Van07-11-2018 Locatien.v.t. Urenn.v.t. Opleidingn.v.t.

Het sociaal team Hardinxveld-Giessendam zoekt samen met partners (MEE, Vivenz, Stichting Jeugdteams ZHZ)

Generalisten met specialisme Jeugd op HBO-niveau

voor 24 uur per week

De sociale teams (voor inwoners van 0 tot 100 jaar) in Zuid-Holland Zuid zijn samengesteld met o.a. professionals vanuit verschillende sectoren, zoals J-GGZ; J-LVB;  J-VG; J-LB, J&O. De integratie in de lokale structuur kan verschillend zijn per gemeente. De teams maken deel uit van het sociaal domein en werken sector- en domein overstijgend. Als professional beschik je daarom over een T-profiel. Hieronder wordt verstaan dat je in beginsel een specialist bent met kennis van het eigen werkgebied, aangevuld met generalistische basiskennis op andere, verwante werkgebieden.

De gemeente Hardinxveld-Giessendam is vanaf 2015 gestart met het sociaal team voor 0 tot 100 jaar. Het sociaal team staat voor een oplossingsgerichte, integrale aanpak vanuit de vraag van het gezin. Het sociaal team is een multidisciplinair team en wordt ingezet als er sprake is van (complexe) problemen op meerdere leefgebieden, zoals welzijn, zorg, opvoedproblemen en werk & inkomen. Het team werkt voor alle doelgroepen en dus voor alle leeftijden.

De professional in het sociaal team in Hardinxveld-Giessendam bevordert de eigen kracht van de jeugdige en het gezin en hun directe omgeving. Waar nodig levert het sociaal team vraag- en systeemgerichte basiszorg (maatwerk) aan jeugdigen en hun gezin, vanuit het principe: Wrap Around Care. Het team wordt operationeel aangestuurd door een coördinator.

Taken van de professional zijn o.a.:

 • Afwegen in hoeverre hulp nodig is (de vraag achter de vraag naar boven krijgen) of dat het gezin door eigen kracht en inzet van het eigen netwerk voldoende geholpen wordt;
 • Beoordelen van de complexiteit van de ondersteuningsvragen van het gezin;
 • Samenstellen van een integraal ondersteuningsplan met de jeugdige en het gezin en is hierbij bewust van de kosten. Hier wordt gekeken naar het volledige systeem en hulpvragen op de verschillende domeinen. Er wordt samen met de jeugdige en het gezin op een overstijgende wijze ingespeeld op de hulpvraag;
 • Versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van het gezin, waarbij het gezin de regie houdt tijdens het realiseren van het ondersteuningsplan (binnen een positieve en veilige leefomgeving);
 • Is zich bewust wanneer er afgeschaald of opgeschaald moet worden;
 • Borgen van de eigen professionele ontwikkeling en die van het team, zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden actueel is en bijdraagt aan verbeteringen in hulpverlening, methodieken, processen en (externe) samenwerking;
 • Ontwikkelen en verstevigen van relaties binnen en buiten de eigen organisatie, bouwen aan (sociale) netwerken en leggen en onderhouden van contacten;
 • Meewerken aan het realiseren van teamdoelstellingen.

Je beschikt als professional over:

 • Een afgeronde, op de functie gerichte opleiding op Hbo-niveau;
 • Registratie binnen het passende beroepsregister (BIG, Jeugdzorg SKJ of overige relevante beroepsregisters) of bent bereid je te registreren;
 • Kennis van de diverse sociaal-agogische/-pedagogische gebieden, zoals pedagogiek, sociologie en psychologie en hebt specifieke kennis van het eigen expertisegebied binnen de basisvoorziening;
 • Affiniteit met en betrokkenheid bij mensen met mensen met meerdere ondersteuningsvragen;
 • Ondernemende, vernieuwende en resultaatgerichte instelling (kostenbewust);
 • Aantoonbare ervaring met multiproblem /veiligheidsvraagstukken;
 • In bezit van rijbewijs B.

De volgende competenties zijn voor jou als professional vanzelfsprekend:

 • Is zichtbaar, toegankelijk en laagdrempelig;
 • Creativiteit (denken in mogelijkheden in plaats van problemen);
 • Samenwerken en netwerken;
 • Zelfontwikkeling/reflectie en groei;
 • Maatschappelijk ondernemen.

Natuurlijk is er een goed arbeidsvoorwaardenpakket:

 • Aanstelling bij Stichting Jeugdteams ZHZ;
 • Rechtspositie conform de cao jeugdzorg;
 • Kandidaten worden in eerste instantie aangesteld voor de duur van 1 jaar;
 • Salaris volgens schaal 10 (minimaal € 2.724,00 en maximaal € 4.092,26 bruto op fulltime basis); 
 • Een uitdagende baan, waarin je het verschil kunt maken;
 • Eigen ontwikkelmogelijkheden;
 • Verantwoordelijkheid en professionele vrijheid in een professioneel team;
 • Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Solliciteren

Interesse? Stuur ons je motivatie en C.V. voor woensdag 21 november via het sollicitatieformulier van Care & Able: http://care-enable.onlinevacatures.nl/vacancy/details/114754


De sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdag 28 november. We verzoeken kandidaten hier rekening mee te houden.

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Rebekka Zekveld (coördinator sociaal team) via 06-22723534 of Nicolette van Pelt (gebiedsmanager) via 06-57870926.

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Deze advertentie staat niet open voor acquisitie.

     
Vacature delen    
13-11-2018 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
12-11-2018 n.v.t. n.v.t. n.v.t.